سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر نماینده ولی فقیه در استان خرم آباد 
نماینده ولی فقیه در استان 
 
ادامه دارد 
فرهنگی، مذهبی، اجرائی