تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
تفسیر و علوم قران 
مرکز اموزش تخصصی تفسیر و علوم قران 
 
خارج 
 
 
 
0.00